Smart hantering av sten, jord och fyllnadsmassor.

Ladda ner och börja LOOPA massa nu!

Smart hantering av sten, jord och fyllnadsmassor.

Ladda ner och börja LOOPA massa nu!

xxxhdpi

4 165 st

Användare i Loop Rocks

xxxhdpi

340 000 ton

Överskottsmassor

xxxhdpi

171 800 ton

Underskottsmassor

xxxhdpi

4 165 st

Användare i Loop Rocks

xxxhdpi

340 000 ton

Överskottsmassor

xxxhdpi

171 800 ton

Underskottsmassor

Så funkar det

Överblick

Sök

Kontakta

Annonsera

Aktiviteter

Frågor?

Spara tid

Loop Rocks gör det enkelt och roligt att på ett intuitivt sätt hantera alla dina massor direkt i mobilen.

Spara kostnader

Loop Rocks ger en marknadsöverblick som möjliggör kostnadsbesparingar på din masshantering.

Spara miljön

Loop Rocks stimulerar återanvändning av massor och kortare körsträckor vilket ger en lägre miljöpåverkan.