Loop Industries har stängt

Följande tjänster och marknadsplatser ingick i Loop Industries portfolio:

Loop Rocks - Marknadsplats för stenmaterial och fyllnadsmassor

Loop Rocks Express - E-handel för stenmaterial riktad till konsumenter och mindre företag

Hauly - Digital beställningstjänst för transporter inom bygg- och anläggning

Hauly Plus - Digitalt rapporteringssystem med BEAst-stöd för åkerier och beställare